You have a complaint against an EU institution or body?

Europeiska kommissionens underlåtenhet att fatta ett slutgiltigt beslut om en begäran om allmänhetens tillgång till handlingar rörande överträdelseförfarandet mot Spanien (GestDem 2022/0616)