You have a complaint against an EU institution or body?

Europeiska kommissionens underlåtenhet att besvara klagandens frågor om registrering av motorfordon (pågående överträdelseärende CHAP(2013)3090/EU-Pilot 6060/14/ENTR)