You have a complaint against an EU institution or body?

Europeiska kommissionens underlåtenhet att bekräfta mottagandet av ett överträdelseklagomål om frågor som rör tillbakadragande av EU-medel för uppförande av en turistanläggning i Italien