You have a complaint against an EU institution or body?

Europaparlamentets beslut om att avslå en ansökan till en tjänst för språkhandläggare med interkulturell inriktning