You have a complaint against an EU institution or body?

Hur Europeiska utrikestjänsten (utrikestjänsten) hanterade ett klagomål om påstådd bristande rättvisa i förfarandet för förhandsurval för lägre tjänstemän i delegationsprogrammet