You have a complaint against an EU institution or body?

Hur Europeiska kommissionen hanterade en begäran om allmänhetens tillgång till handlingar i samband med ett allmänt uttagningsprov som genomfördes av Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)