You have a complaint against an EU institution or body?

Underlåtenhet från Europeiska kommissionen (Europa direkt) att svara på ett e-postmeddelande om en tidigare EU-tjänstemans yrkesverksamhet