You have a complaint against an EU institution or body?

Underlåtenhet från Europeiska utrikestjänsten (delegationen i Washington) att svara på korrespondens om en praktikperiod som det blev nödvändigt att skjuta upp och ställa in på grund av covid-19