You have a complaint against an EU institution or body?

Europeiska kommissionens underlåtenhet att bekräfta mottagandet av ett klagomål om att Nederländerna hade åsidosatt rätten till fri rörlighet för personer