You have a complaint against an EU institution or body?

Hur Europeiska investeringsbanken offentliggör miljöinformation angående projekt som den finansierar och som genomförs av mellanhänder

Způsob, jakým Evropská investiční banka zveřejňuje informace o životním prostředí v souvislosti s jí financovanými projekty realizovanými zprostředkovateli.