You have a complaint against an EU institution or body?

Påstått felaktigt uteslutande från ett offentligt upphandlingsförfarande om översättningstjänster anordnat av Europeiska kommissionen

 Påstått felaktigt uteslutande från ett offentligt upphandlingsförfarande om översättningstjänster anordnat av Europeiska kommissionen.