You have a complaint against an EU institution or body?

Utredningen grundas på ett klagomål där det hävdas att Europol inte har ett korrekt offentligt register

Europeiska ombudsmannen har inlett en undersökning av hur Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) registrerar handlingar inom ramen för sina skyldigheter enligt EU:s bestämmelser om allmänhetens tillgång till handlingar.