You have a complaint against an EU institution or body?

Europeiska ombudsmannen har inlett en undersökning av hur Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) registrerar handlingar inom ramen för sina skyldigheter enligt EU:s bestämmelser om allmänhetens tillgång till handlingar