You have a complaint against an EU institution or body?

Europeiska kommissionens underlåtenhet att svara på ett e-postmeddelande om överträdelseklagomål om erkännande av yrkeskvalifikationer i Rumänien

The European Commission’s failure to reply to an e-mail regarding infringement complaints on the recognition of professional qualifications in Romania.