You have a complaint against an EU institution or body?

Europeiska kommissionens påstådda underlåtenhet att svara på korrespondens om ett klagomål om påstådda överträdelser av EU:s lagstiftning om offentlig upphandling när det gäller byggnadsarbeten vid järnvägsstationen Hamburg Altona