You have a complaint against an EU institution or body?

Europeiska kommissionens vägran att ge allmänheten tillgång till handlingar som rör arbetet som utförts av en tidigare enhetschef vid kommissionen som nu verkar som lobbyist – GESTDEM 2019/4113