You have a complaint against an EU institution or body?

Sättet på vilket Europeiska unionens råd behandlade en begäran om tillgång till handlingar i samband med en rekommendation till ett rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om driften av gasledningen Nord Stream 2