You have a complaint against an EU institution or body?

Bedömning av en sökandes yrkeserfarenhet inom ramen för ett urvalsförfarande av Europeiska rekryteringsbyrån för rekrytering av EU-handläggare inom arkiv- och registerhantering

Bedömning av en sökandes yrkeserfarenhet inom ramen för ett urvalsförfarande av Europeiska rekryteringsbyrån för rekrytering av EU-handläggare inom arkiv- och registerhantering.