You have a complaint against an EU institution or body?

Zavrnitev odobritve Evropske investicijske banke (EIB) za dostop javnosti do poročila in upravnega priporočila Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF), ki je bilo poslano EIB glede posojila skupini Volkswagen, ter do internih dokumentov EIB v zvezi s poročilom in priporočilom

Zavrnitev odobritve Evropske investicijske banke (EIB) za dostop javnosti do poročila in upravnega priporočila Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF), ki je bilo poslano EIB glede posojila skupini Volkswagen, ter do internih dokumentov EIB v zvezi s poročilom in priporočilom.