You have a complaint against an EU institution or body?

Zavrnitev Evropske komisije, da javnosti odobri dostop do dokumentov v zvezi s projektom „TETRA“, ki ga financira EU, o sapniku, vzgojenem s tkivnim inženirstvom iz nasajenih avtolognih matičnih celic

The European Commission’s refusal to give public access to documents concerning the EU funded ‘TETRA’ project on autologous stem cell seeded tissue engineered trachea.