You have a complaint
against an EU institution or body?

Commission's alleged failure to carry out a human rights impact assessment of the envisaged EU-Vietnam free trade agreement

Odločba

v primeru 1409/2014/MHZ o neizvedbi predhodne ocene učinka sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom na človekove pravice s strani Evropske komisije

Primer je zadeval vprašanje, ali bi morala Evropska komisija v okviru pogajanj za sklenitev sporazuma o prosti trgovini z Vietnamom izvesti oceno učinka na človekove pravice. Pritožnikom se je zdela taka ocena potrebna, Komisiji pa ne, ker je bila ocena učinka trajnostnega razvoja o predlaganem sporazumu o prosti trgovini med EU in Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN) izvedena že leta 2009.

Varuhinja človekovih pravic je sklenila, da je neizvedba posebne ocene učinka na človekove pravice v zvezi z Vietnamom pomenila nepravilnost, ki jo je zagrešila Komisija. Marca 2015 je priporočila, naj Komisija nemudoma izvede tako oceno.

Komisija je to zavrnila. Trdila je, da je enak namen dosežen z „netrgovinskimi instrumenti politike“ in določbami o človekovih pravicah v sporazumu o partnerstvu in sodelovanju.

Varuhinja se s tem ni strinjala in je pri tem poudarila posebno značilnost orodja za oceno učinka človekovih pravic. Ker je bil medtem sporazum že sklenjen, je primer zaključila s kritično pripombo.