You have a complaint against an EU institution or body?

Agencija Evropske unije za temeljne pravice je zavrnila dostop javnosti do dokumentov, povezanih z javnim razpisom