You have a complaint against an EU institution or body?

Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) je zavrnila popoln dostop javnosti do dokumentov v zvezi s pogovori med EU in Izraelom o boju proti terorizmu