You have a complaint against an EU institution or body?

Kako je Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA) obravnavala zahteve za informacije in dostop javnosti do dokumentov, povezanih s projektom, ki ga financira EU, ter njegovo skladnost s smernicami EU glede financiranja izraelskih subjektov in njihovih dejavnosti na zasedenih palestinskih ozemljih