You have a complaint against an EU institution or body?

Kako je Evropska komisija obravnavala zahtevo za dostop javnosti do dokumentov, povezanih s spisi iz natečajev za obdobje med letoma 1985 in 1986