You have a complaint against an EU institution or body?

Evropski parlament ni odgovoril na upravno pritožbo v zvezi z njegovo odločitvijo, da spremeni naravo pogodbe, na podlagi katere je bil zaposlen konferenčni tolmač