You have a complaint against an EU institution or body?

Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (EASA) ni odgovorila na poizvedbo v zvezi s posodobljenimi standardi o medicinski opremi v zrakoplovih