You have a complaint against an EU institution or body?

Sklep Evropskega parlamenta o zavrnitvi prijave za delovno mesto strokovnega sodelavca za jezike in medkulturnost