You have a complaint against an EU institution or body?

Kako je Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) obravnavala pritožbo o domnevno nepoštenem predizbirnem postopku za program Mladi strokovnjaki v delegacijah