You have a complaint against an EU institution or body?

Kako je Evropska komisija obravnavala zahtevek za dostop javnosti do dokumentov v zvezi z javnim razpisom, ki ga je vodil Evropski urad za izbor osebja (EPSO)