You have a complaint against an EU institution or body?

Evropska komisija (služba Europe Direct) ni odgovorila na elektronsko sporočilo o poklicni dejavnosti nekdanjega uradnika EU