You have a complaint against an EU institution or body?

Pomisleki, da ima Evropska investicijska banka občutljive osebne podatke kandidatov za zaposlitev že pred razgovori za zaposlitev