You have a complaint against an EU institution or body?

Kako je Evropska komisija obravnavala zahtevo za dostop javnosti do korespondence, izmenjane z organi držav članic, v zvezi z distribucijo medicinskih mask v okviru pandemije covida-19