You have a complaint against an EU institution or body?

Urad Skupnosti za rastlinske sorte je zavrnil prijavo kandidata na razpis za izbor vodje enote za informacijsko tehnologijo