You have a complaint against an EU institution or body?

Čas, ki ga je Evropska komisija potrebovala za obravnavo prošnje za dostop javnosti do dokumentov v zvezi s prevozom plemenskega goveda v države, ki niso članice EU