You have a complaint against an EU institution or body?

Kako je Evropska komisija obravnavala zahteve za dostop javnosti do sklepov, ki jih je sprejela v zvezi z drugimi zahtevami za dostop javnosti

 Modalités de traitement, par la Commission européenne, des demandes d’accès du public aux décisions qu’elle a prises concernant d’autres demandes d’accès du public.