You have a complaint against an EU institution or body?

Evropska komisija in zavrnitev ponovne vključitve pritožnika invalida

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η μη επανένταξη ενός ενδιαφερόμενου με αναπηρίες.