You have a complaint against an EU institution or body?

Preiskava temelji na pritožbi, ki trdi, da Europol nima ustrezne javne evidence

Evropska varuhinja človekovih pravic je začela preiskavo o tem, kako Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol) evidentira dokumente v okviru svojih obveznosti v skladu s pravili EU o dostopu javnosti do dokumentov.