You have a complaint against an EU institution or body?

Evropska varuhinja človekovih pravic je začela preiskavo o tem, kako Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) evidentira dokumente v okviru svojih obveznosti v skladu s pravili EU o dostopu javnosti do dokumentov