You have a complaint against an EU institution or body?

Opustitev odgovora Evropske službe za zunanje delovanje na zahtevo za vračilo stroškov službenih potovanj, ki so bili pomotoma izplačani drugi osebi z istim imenom