You have a complaint against an EU institution or body?

Opustitev odgovora Evropske komisije na elektronsko pošto o pritožbah glede kršitev, povezanih s priznanjem poklicnih kvalifikacij v Romuniji

The European Commission’s failure to reply to an e-mail regarding infringement complaints on the recognition of professional qualifications in Romania.