You have a complaint against an EU institution or body?

Evropska komisija ni zagotovila, da države članice sredstva evropskih strukturnih in investicijskih skladov porabijo v skladu z obveznostmi, ki izhajajo iz Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov

Evropska komisija ni zagotovila, da države članice sredstva evropskih strukturnih in investicijskih skladov porabijo v skladu z obveznostmi, ki izhajajo iz Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov.