You have a complaint against an EU institution or body?

Ocena kandidatovih delovnih izkušenj v postopku EU za izbor osebja, ki ga je organiziral Evropski urad za izbor osebja v zvezi z zaposlovanjem upravnih uslužbencev na področju arhiviranja in vodenja evidenc

Ocena kandidatovih delovnih izkušenj v postopku EU za izbor osebja, ki ga je organiziral Evropski urad za izbor osebja v zvezi z zaposlovanjem upravnih uslužbencev na področju arhiviranja in vodenja evidenc.