You have a complaint against an EU institution or body?

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) na svoji spletni strani ni zagotovil obrazca za priglasitev goljufij, ki bi bil dostopen osebam z okvarami vida