You have a complaint against an EU institution or body?

Zavrnitev Evropske službe za zunanje delovanje glede polnega dostopa javnosti do pisnih zapisov srečanj Svetovnega tehnološkega foruma

Európskej služby pre vonkajšiu činnosť poskytnúť úplný prístup verejnosti k písomným záznamom o stretnutiach spoločnosti Global Tech.