You have a complaint against an EU institution or body?

Odmietnutie zo strany Európskej investičnej banky (EIB) poskytnúť prístup verejnosti k správe a administratívnemu odporúčaniu Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ktoré bolo zaslané EIB v súvislosti s úverom poskytnutým skupine Volkswagen Group, ako aj k interným dokumentom EIB týkajúcim sa správy a odporúčania

Odmietnutie zo strany Európskej investičnej banky (EIB) poskytnúť prístup verejnosti k správe a administratívnemu odporúčaniu Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ktoré bolo zaslané EIB v súvislosti s úverom poskytnutým skupine Volkswagen Group, ako aj k interným dokumentom EIB týkajúcim sa správy a odporúčania.