You have a complaint against an EU institution or body?

Prístupnosť výberových konaní pre zrakovo postihnutých uchádzačov organizovaných Európskym úradom pre výber pracovníkov

Prístupnosť výberových konaní pre zrakovo postihnutých uchádzačov organizovaných Európskym úradom pre výber pracovníkov.