You have a complaint against an EU institution or body?

Riešenie žiadostí Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií vo veci prístupu k dokumentom od akcionárov španielskej banky Banco Popular, ktorí sa považujú za zainteresované strany podľa nariadenia 806/2014 o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií

Riešenie žiadostí Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií vo veci prístupu k dokumentom od akcionárov španielskej banky Banco Popular, ktorí sa považujú za zainteresované strany podľa nariadenia 806/2014 o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií.