You have a complaint against an EU institution or body?

Odmietnutie Európskej komisie umožniť prístup verejnosti k dokumentom týkajúcim sa projektu TETRA financovaného z prostriedkov EÚ o priedušnici pripravenej metódou tkanivového inžinierstva z autológnych kmeňových buniek

The European Commission’s refusal to give public access to documents concerning the EU funded ‘TETRA’ project on autologous stem cell seeded tissue engineered trachea.