You have a complaint
against an EU institution or body?

Commission's alleged failure to carry out a human rights impact assessment of the envisaged EU-Vietnam free trade agreement

Rozhodnutie

v prípade 1409/2014/MHZ o nevykonaní posúdenia vplyvu na ľudské práva Europskou komisiou pred uzavretím dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom

Prípad sa týka toho, či Európska komisia mala v rámci jej rokovaní o uzavretí dohody o voľnom obchode s Vietnamom vykonať posúdenie vplyvu na ľudské práva. Sťažovatelia sa domnievali, že takéto posúdenie bolo potrebné, zatiaľ čo podľa názoru Komisie to nebolo potrebné, pretože posúdenie vplyvu na udržateľnosť už prebehlo v roku 2009 v súvislosti s navrhovanou dohodou EÚ/ASEAN o voľnom obchode, ktorá zahŕňala aj Vietnam.

Ombudsmanka dospela k záveru, že nevykonanie osobitného posúdenia vplyvu na ľudské práva v súvislosti s Vietnamom predstavovalo nesprávny úradný postup Európskej komisie. V marci 2015 odporučila Komisii, aby bezodkladne vykonala takéto posúdenie.

Komisia to odmietla, pričom tvrdila, že rovnaký účel sa dosiahol prostredníctvom „neobchodných nástrojov politiky“ a doložiek o ľudských právach v dohode o partnerstve.

Ombudsmanka nesúhlasila a v tejto súvislosti poukázala na prvky obsiahnuté v nástroji na posúdenie vplyvu na ľudských práva. Keďže medzitým bola už dohoda uzavretá, ombudsmanka tento prípad uzavrela s kritickou poznámkou.